25230 22502 
 

Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Print Email

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των απόφοιτων μαθητών της Γ Γυμνασίου να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Α Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021. Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 18 Ιουνίου 2020 έως τις 2 Ιουλίου 2020, μέσω της ειδκής εφαρμογής e-εγγραφές που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/ και σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1α/75919/Δ4/17-6-2020.

"Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα. Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευθυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis..."

Για την εγγραφή των μαθητών της Α γυμνασίου καθώς και την ανανέωση εγγραφής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Β και Γ γυμνασίου παρακαλούνται οι γονείς όπως προσέλθουν στο σχολείο μέχρι τις 30 Ιουνίου.

 

Ηλεκτρονική Τάξη

Υπουργείο Παιδείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Διαδραστικά Βιβλία