Κωνσταντίνος Καβάφης, Ερωτική ποίηση

Print

Από τους μαθητές Ανδρονικίδου Πασχαλία, Βασιλειάδου Ζαφειρούλα και Ελευθεριάδου Έφη

 

 

 Κωνσταντίνος Καβάφης
  Κείμενο 
Παρουσίαση 
 Ήχος 
 Video
 Βιογραφία  
  
 Έπος Καρδιάς
 
 
Θυμήσου, σώμα 
  
Αν μ' ηγάπας
 
  
Φωνές (Ε. Λαμπέτη)
  

Επέστρεφε (Ε. Λαμπέτη)
  

Απολείπειν ο θεός Αντώνιων (Ε. Λαμπέτη)