Ενισχυτική Διδασκαλία - Υποβολή Αίτησης

Print

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.

125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων

αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος

2020-2021». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-

2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ.

πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας

 της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Όσοι μαθητές θέλουν να συμμετέχουν στην Ενισχυτική διδασκαλία θα πρέπει να συμπληρώσουν

την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020,

και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">gymkatne (παπάκι) sch (τελέια) gr

 

ΓIA NA ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ