25230 22502 
 

Νίκος Εγγονόπουλος, Ερωτική ποίηση

Print Email

Από τους μαθητές Ευθυμιάδου Μαρία, Κοπανέλου Δέσποινα και Κυριαζίδη Γεώργιο

 

 

 Νίκος Εγγονόπουλος
  Κείμενο 
Παρουσίαση 
 Ήχος 
 Video
 Βιογραφία  
  
 Τα βάσανα της αγάπης
 
  
Ύμνος Δοξαστικός 
  

Στο θάνατο του ανθολογίου
της υψηλής αγάπης

  
  

Ηλεκτρονική Τάξη

Υπουργείο Παιδείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Διαδραστικά Βιβλία