Νίκος Εγγονόπουλος, Ερωτική ποίηση

Print

Από τους μαθητές Ευθυμιάδου Μαρία, Κοπανέλου Δέσποινα και Κυριαζίδη Γεώργιο

 

 

 Νίκος Εγγονόπουλος
  Κείμενο 
Παρουσίαση 
 Ήχος 
 Video
 Βιογραφία  
  
 Τα βάσανα της αγάπης
 
  
Ύμνος Δοξαστικός 
  

Στο θάνατο του ανθολογίου
της υψηλής αγάπης