25230 22502 
 

Διονύσιος Σολωμός

Print Email

Από τους μαθητές Μασλούνγκα Λάζαρο, Ξσνθόπουλο Αλέξανδρο, Παράσογλου Ιωάννη
και Συμεωνίδη Στέλιο

          Διονύσιος Σολωμός

 Διονύσιος Σολωμός
  Κείμενο 
Παρουσίαση 
 Ήχος 
 Video
 Βιογραφία  
  
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
  
Ύμνος 

  
Όνειρο
 

  
Η σκιά του ονείρου    

Φεύγω τ' αλόγου την ορμή
(Ελεύθεροι πολιορκημένοι,
Σχεδίασμα Γ)

  
 
 

Ηλεκτρονική Τάξη

Υπουργείο Παιδείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Διαδραστικά Βιβλία